•     Jiangsu province Nantong minor social practice base (Nantong City elementary and middle school students quality education practice base, hereinafter referred to as the "base") is located in Jiangsu province Rudong clam Avenue coastal tourism economic development zone. Base the elegant environment, convenient transportation, adjacent to the Southern Yellow Sea, around a million mu of beach, national central fishing port, international kite flying field, Asia's largest wind farm, be richly endow...[More]

  Zhao Jing
   
  Xu Shanbing
   
  Yuan Linbing
   
  Zhu Yongfeng
   
  Zhu Chunmei
   
  Zhou Bing
   
  Zhang Yufeng
   
  Yu Jiusheng
   
  Xu Zhouhua
   
  Xu Changchun
   
  Tang Hong
   
  Shi Jiajia